Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İLİMİZ GAZİANTEP'İN AFETSELLİĞİ

 

 

a) Gaziantep İli Jeolojisi

 

Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maestrihtiyen'de yerleşmiş olan ve karmaşık bir istif gösteren kaya topluluklarıyla temsil edilir. Bu birimler genellikle serpantinit, volkanik kaya, kumtaşı, silisli şeyl, killi kireçtaşı, radyolarit ve yabancı bloklardan oluşan Karadut ve Koçali karmaşıkları ile bunları tektonik olarak üzerleyen ofiyolit napından ibarettir. Otokton birimler Maestrihtiyen-Alt Miyosen yaşlı ve yaklaşık 1800 m kalınlıkta bir istifle temsil edilir.
İstif tabanda Maestrihtiyen-Alt Paleosen yaşlı, çakıltaşı, kumtaşı ve kumlu kireçtaşından oluşan Besni Formasyonu ile başlar. Bu birim uyumlu olarak kumtaşı ve killi kiraçtaşı ara katkılı marndan oluşan Germav Formasyonu tarafından izlenir. Orta Paleosen-Alt Eosen yaşlı yanal ve düşey geçişli iki birim, çakıllı kireçtaşı ve marn ardalanmasından ibaret Beşenli formasyonu yerel bir uyumsuzlukla önceki birimleri üzerler. Alttan üste doğru; Alt Eosen yaşlı, çakıltaşı, kumtaşı ve çakıllı marn-kireçtaşından oluşan Gerciş Formasyonu; Eosen yaşlı, killi çakıllı marn ve çakıllı kireçtaşından oluşan Ardıçlı Tepe Formasyonu ve dolomitik-çörtlü kireçtaşından oluşan Hoya Formasyonu; Üst Eosen-Oligosen yaşlı, kireçtaşı ile tebeşirli kireçtaşından oluşan Gaziantep Formasyonu ve Oligosen-Alt Miyosen yaşlı resifal kireçtaşından oluşan Fırat Formasyonu yerel bir uyumsuzlukla önceki birimleri izler, Ort-Üst Miyosen akarsu-göl çökellerinden oluşan Şelmo Formasyonu, Üst Miyosen yaşlı Yavuzeli Bazaltı ve Pliyosen akarsu-göl çökellerinden oluşan Harabe Formasyonu yaşlı birimler üzerinde uyumsuz olarak yer alırlar. 


b) Gaziantep İlinin Afetselliği


Gaziantep il merkezi  3. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Doğu Anadolu Fay Sistemi ‘nin etkisinde olup bölgede tarihsel ve aletsel dönemde hasar yapıcı deprem kayıt edilmemiştir.
Heyelan olaylarının az olarak yaşandığı illerimizden birisi olup, Doğu Anadolu fay zonu üzerinde olan İslâhiye ilçesinde heyelan olayları gözlenmektedir. Kaya düşmesi olayı Nizip, Yavuzeli ve Merkez ilçelerinde gözlenmektedir. Su baskını olayları, Fırat havzasında yer alan ilimizin Islahiye, Nurdağı, Şehit kamil ve Nizip ilçelerinde yağışlara bağlı olarak gelişmektedir.

 

c) Gaziantep İlinin Depremselliği


Gaziantep İl merkezi , Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında 3. deprem kuşağında yer almaktadır. Kent merkezi herhangi aktif bir fay üzerinde yer almamaktadır. Kent merkezine en yakın deprem riski taşıyan bölge Gaziantep’in kuzeydoğusundaki Ölüdeniz, Reyhanlı, Kırıkhan, Islahiye, Türkoğlu, Kahramanmaraş, Gölbaşı ve Adıyaman üzerinden geçen “Doğu Anadolu Deprem Fay Hattı” nın yer aldığı alandır.


Buraya yönelik yeni bir karar alınma durumunda jeoteknik özellikler yapı mühendislerince
değerlenmelidir. Şehrin yerleşimi 1. Derece deprem bölgesinden uzaklaştığı sürece hem yapı güvenliği açısından hem de yapı maliyetleri açısından ekonomik olur. 


 

 

d )Önceki Yıllardaki afetler

 

 

 

Anasayfa   |   Mevzuat    |  Afet ve Acil Durum    |   İlimizin Afetselliği    |   Bilgi Edinme   |   İletişim

Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü © 2011
Online Ziyaretçi : 1   Dünkü Erişim : 57   Toplam Erişim : 161505