Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AFET VE ACİL DURUM

Afet

 

İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarına afet denilmektedir.

 

Afet Yönetimi

 

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken idari yasal ve teknik çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olay zamanında, uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan çıkarılan derslerin ışığında mevcut sistemi geliştiren yönetim biçimidir.

 

Acil Durum

 

  • Olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olay.

  • Acil müdahale gerektiren ve yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede yetersiz kaldığı durumlarda afetler sonrası oluşan acil durum.

  • Acil durumlar; ölümler, yaralanmalar, insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, sakatlık, gıda güvensizliği, altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesi, zayıflamış ya da zarar görmüş kamu yönetimi ve azalmış kamu emniyeti ve güvenliği durumlarını içerebilir. Afetten etkilenen ülkelerde, bu durumlar çoğu kez aynı anda ortaya çıkar, yerel kapasiteyi zorlar ve ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksatır.

Afet Türleri

 

Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır.

 

Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır.

 

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre sadece 1980'li yıllarda dünyada 700,000 kişi meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir (MMO, 1999).

 

Dünyada Gözlenen Afet Türleri

 

 

Dünyada gözlenen afet türleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

JEOLOJİK

KLİMATİK

BİYOLOJİK

SOSYAL

TEKNOLOJİK

Deprem

Sıcak Dalgası

Erozyon

Yangınlar

Maden Kazaları

Heyelan

Soğuk Dalgası

Orman Yangınları

Savaşlar

Biyolojik, nükleer, kimyasal silahlar ve kazalar

Kaya Düşmesi

Kuraklık

Salgınlar

Terör saldırıları

Sanayi kazaları

Volkanik Patlamalar

Dolu

Böcek İstilası

Göçler

Ulaşım kazaları

Çamur Akıntıları

Hortum

Tsunami

Yıldırım

 

Kasırga

 

Tayfun

 

Sel

 

Siklonlar

 

Tornado

 

Tipi

 

Çığ

 

Aşırı Kar Yağışları

 

Asit Yağmurları

 

Sis

 

Buzlanma

 

Hava Kirliliği

 

Orman yangınları

 

Anasayfa   |   Mevzuat    |  Afet ve Acil Durum    |   İlimizin Afetselliği    |   Bilgi Edinme   |   İletişim

Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü © 2011
Online Ziyaretçi : 1   Dünkü Erişim : 57   Toplam Erişim : 161505